Fotogalerie

Open Square 2018

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídl v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechyběly ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky. Festival Open Square založily velké veřejné instituce z okolí náměstí Jana Palacha, Filozofická fakulta UK, Uměleckoprůmyslové museum, Česká filharmonie a Institut plánování a rozvoje […]

Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Letošní jubilejní rok s sebou přináší řadu oslav a příležitostí. Se vznikem Československa a Polska (1918) souvisí také klíčové události procesu národní emancipace – jaro národů a Slovanský sjezd 1848 či listopadové povstání 1830. Výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848), přístupná od 12. března 2018 ve druhém patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK, přibližuje nejen stereotypy […]

Pietní akt u příležitosti 49. výročí úmrtí Jana Palacha

U příležitosti 49. výročí činu Jana Palacha připravila Studentská rada FF UK tradičně několik akcí. V úterý 16. ledna 2018 proběhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tradiční pietní akt u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy fakulty. S proslovy vystoupili primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, J. M. rektor UK prof. Tomáš Zima, kancléř VŠE dr. Andrej Tóth, děkanka […]

Den otevřených dveří FF UK 2018

foto: archiv FF UK

Perspectives on Classical Archaeology PeClA 2017

PeClA 2017 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is RESOURCES: POWER AND CONNECTIVITY IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN. foto: archiv FF […]

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo […]

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Výstava Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce. Připomíná učence, literáty a umělce, kteří odešli z někdejšího ruského impéria do Prahy, která se stala jejich významným exilovým centrem, navíc výrazně provázaným s Univerzitou Karlovou. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu, nýbrž katastrofu. Ta byla o to bolestnější, že se […]

Os Guinness: Time for Truth: Who can we really trust?

Univerzitní křesťanské hnutí pořádalo spolu s Filozofickou fakultou UK přednášku sociologa Ose Guinnesse. Přednáška byla zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti. Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové […]

John Lennox: Time for Science. What can we really know?

Univerzitní křesťanské hnutí pořádalo spolu s Filozofickou fakultou UK přednášku profesora matematiky Johna Lennoxe. Přednáška se uskutečnila v Collegiu Maximu Právnické fakulty UK. Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblížil John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnoval se také otázce, zda mimo poznání […]

Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pořádali výstavu Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci. Výstava byla věnována historii a současnosti Historického parku Bärnau-Tachov, kde je možno vidět na 30 replik dřevěných staveb od raného do vrcholného středověku. Dominantní stavbou je […]