Fotogalerie

Mihajlo Rostohar: 30. července 1878 – 5. srpna 1966

Psycholog Mihajlo Rostohar (30. července 1878 – 5. srpna 1966) se habilitoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a řadí se mezi zakladatele oboru v České republice. Vernisáž výstavy, pořádané u příležitosti 140 let od narození Mihajla Rostohara, se uskutečnila 11. září 2018 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a byla k vidění do 30. 9. 2018. Výstavu uvedla dr. Helena Rožman, […]

Zdeněk Nejedlý známý – neznámý?

Zajímá vás, jaký byl životní styl českého vědce v meziválečném období? A jak se proměňoval za druhé světové války a za změněných politických poměrů po roce 1948? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět obrazem. Z bohatě zachovaného souboru fotografií, uložených ve fondu Zdeněk Nejedlý v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, byly vybrány snímky, které odrážejí veřejnou činnost i soukromý svět Z. Nejedlého […]

Open Square 2018

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídl v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechyběly ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky. Festival Open Square založily velké veřejné instituce z okolí náměstí Jana Palacha, Filozofická fakulta UK, Uměleckoprůmyslové museum, Česká filharmonie a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, […]

Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848)

Letošní jubilejní rok s sebou přináší řadu oslav a příležitostí. Se vznikem Československa a Polska (1918) souvisí také klíčové události procesu národní emancipace – jaro národů a Slovanský sjezd 1848 či listopadové povstání 1830. Výstava Češi a Čechy polskýma očima (1830–1848), přístupná od 12. března 2018 ve druhém patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK, přibližuje nejen stereotypy „my a oni“, ale představuje také […]

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo nejznámější dílo Proměny, ale […]

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Výstava Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce. Připomíná učence, literáty a umělce, kteří odešli z někdejšího ruského impéria do Prahy, která se stala jejich významným exilovým centrem, navíc výrazně provázaným s Univerzitou Karlovou. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu, nýbrž katastrofu. Ta byla o to bolestnější, že se o ruském exilu v Československu […]

Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pořádali výstavu Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci. Výstava byla věnována historii a současnosti Historického parku Bärnau-Tachov, kde je možno vidět na 30 replik dřevěných staveb od raného do vrcholného středověku. Dominantní stavbou je hrádek […]

Pražská portugalistika a její světy: výstava k 60. výročí založení volných kurzů a 90. výročí portugalistiky na FF UK

Vernisáž výstavy Pražská portugalistika a její světy se uskutečnila 3. 10. ve 2. patře hlavní budovy (nám. Jana Palacha 2). Výstava, která přibližuje svět portugalsky mluvících zemí, zachycuje historii česko-portugalských a portugalsko-českých vztahů a připomíná dějiny portugalistiky na FF UK, se konala u příležitosti 60. výročí portugalské filologie jako diplomního oboru a 90. výročí kurzů portugalštiny na FF UK. Na výstavě se podílelo Oddělení portugalistiky Ústavu […]

Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem. Návštěvníci se mohli seznámit s minulostí prostřednictvím historických a osobních příběhů začínajících u slovinské snachy Karla IV. Deset výstavních panelů představilo důležité momenty či osobnosti, jakými jsou slovanská vzájemnost v 19. století, Česká bouda ve slovinských Alpách, osobnost prvního slovinského diplomata, který přijel do Prahy roku 1919, […]

Popel našich předků

Vernisáž výstavy Popel našich předků se uskutečnila 14. prosince 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava představila probíhající záchranný archeologický výzkum jednoho muzea a tří vysokých škol na pohřebišti z doby bronzové u Vojenic ve východních Čechách. Na slavnostním zahájení výstavy promluvila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, PhDr. Martina Beková (vedoucí výzkumu, Muzeum Orlických hor […]