Popel našich předků

Vernisáž výstavy Popel našich předků se uskutečnila 14. prosince 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava představila probíhající záchranný archeologický výzkum jednoho muzea a tří vysokých škol na pohřebišti z doby bronzové u Vojenic ve východních Čechách. Na slavnostním zahájení výstavy promluvila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, PhDr. Martina Beková (vedoucí výzkumu, Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou), doc. Miroslav Popelka (ředitel Ústavu pro archeologii FF UK) a Mgr. Tomáš Chmela (člen realizačního týmu, Ústav pro archeologii FF UK).

foto: archiv FF UK