Poláci a Němci. Příběhy dialogu

Před 25 lety Polsko a Německo podepsaly dohodu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Tato událost byla výsledkem dlouholetého procesu usmíření obou národů po druhé světové válce. Výstava „Poláci a Němci. Příběhy dialogu“, připravená Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, prezentuje nejen samotný proces s jeho stěžejními body, ale také nabízí vhled do současných polsko-německých vztahů, jež by nebyly možné bez oboustranného upřímného vyrovnání se se složitou společnou historií. Právě důraz na současnost dělá tuto výstavu, která předtím byla prezentována mimo jiné v Německu, zvláště přístupnou pro mladou generaci.

Vernisáž výstavy, kterou pořádalo Velvyslanectví Polské republiky a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se uskutečnila 13. prosince 2016 2. patře hlavní budovy FF UK.

foto: archiv FF UK