Open Square 2018

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídl v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechyběly ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky.

Festival Open Square založily velké veřejné instituce z okolí náměstí Jana Palacha, Filozofická fakulta UK, Uměleckoprůmyslové museum, Česká filharmonie a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, které v roce 2014 podepsaly Memorandum o spolupráci, jehož smyslem je společně prezentovat veřejnosti, zejména mladým lidem, unikátní urbanistický celek pražského Palachova náměstí a činnost institucí, které na něm sídlí. Postupně se připojily další instituce, Galerie Rudolfinum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum Karlova mostu, Městská knihovna a Pražská konzervatoř. Každoročně festival navštěvuje několik tisícovek lidí, v roce 2018 se uskutečnil již 5. ročník.

foto: archiv FF UK