Fakulta

Akce a projekty

den vědy 2013Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze prezentuje možnosti studia a výsledky badatelské práce vědeckých pracovníků na několika akcích v průběhu roku.

Nejmladší generace se může s vysokoškolským prostředím seznámit v projektu Dětské univerzity FF UK.

Pro středoškolské studenty jsou určeny odborné stáže 24 hodin s FF UK a kurz Léto s FF UK.

Informace o jednotlivých oborech a podobě studia se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří.

Fakulta organizuje sérii vzdělávacích akcí pro výchovné poradce působící na středních školách, které jsou zaměřeny na identifikaci nadaných studentů a práci s nimi.

Především pro středoškolské studenty je pořádán Den latiny – celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk.

Mluvící hlavy FF UK jsou projektem, v němž pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hovoří o literárních dílech, myšlenkových směrech a pojmech z předmětu základy společenských věd, které se nejčastěji objevují v okruzích maturitních otázek.

Série videí Mluvící hlavy FF UK je určena nejen maturantům, ale i studentům jiných vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd. Maturantům i široké veřejnosti chceme přiblížit informace o oborech na Filozofické fakultě UK a o osobnostech zde působících.

Život Filozofické fakulty UK nepředstavují jen přednášky, semináře a kurzy. V jejích prostorách se odehrává mnohem víc – diskuse, výstavy, projekce a další akce, jichž se často kromě členů akademické obce účastní i široká veřejnost. Fakulta je místem pro zajímavá intelektuální setkání, která umožňují výměnu názorů nebo seznámení se s méně známými pohledy a fakty.