Fakulta

Pravidelné akce

den vědy 2013Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze prezentuje možnosti studia a výsledky badatelské práce vědeckých pracovníků na několika akcích v průběhu roku.

Nejmladší generace se může s vysokoškolským prostředím seznámit v projektu Dětské univerzity FF UK.

Pro středoškolské studenty jsou určeny odborné stáže 24 hodin s FF UK a kurz Léto s FF UK.

Informace o jednotlivých oborech a podobě studia se zájemci mohou dozvědět na dni otevřených dveří.

Fakulta organizuje sérii vzdělávacích akcí pro výchovné poradce působící na středních školách, které jsou zaměřeny na identifikaci nadaných studentů a práci s nimi.

Především pro středoškolské studenty je pořádán Den latiny – celodenní sled přednášek a seminářů na různá témata, která navzájem spojuje právě latinský jazyk.