MK ČR – Ministerstvo kultury ČR

Kontakt na GO:

Mgr. Jana Bryksíová

jana.bryksiova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 436

č.m.: 424

Ministerstvo kultury ČR – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II)

Program standardně podporuje projekty střední velikosti (3-5 mil. Kč/rok řešení), podmínkou je dosažení alespoň jednoho významného výsledku aplikovaného výzkumu.

Projekty mohou být partnerské, všechny zapojené instituce musí splňovat definici organizace pro výzkum a šíření znalostí. Míra podpory může dosahovat až 100% uznaných nákladů.

V návrhu projektu musí být konkrétně specifikováno, který globální a specifický cíl Programu bude projekt naplňovat, předpokládané výsledky musí být v souladu s výsledky požadovanými v daném specifickém cíli programu.

V programu byla vyhlášena 1. veřejná soutěž v roce 2015, následovat budou výzvy v roce 2017 a 2019.

Zneni-programu-NAKI-II