Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914-2009

Kontakt na GO:

Mgr. Petra Soukupová
petra.soukupova@ff.cuni.cz

tel. 221 619 849

č. m. 458

 

Mgr. Milan Cmár
milan.cmar@ff.cuni.cz

tel. 221 619 849

č. m. 458

Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009

 

Multimediální učební pomůcka „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009“ je výstupem stejnojmenného neziskového vzdělávacího grantového projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem ministerstva školství, mládeže tělovýchovy. Má mezipředmětový charakter a je určena k multimediální podpoře výuky na českých středních a základních školách.

Univerzita Karlova v Praze – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty – je partnerem projektu.

Více informací je k nalezení na www.cesivevrope.cz nebo www.sdap.cz.