​​MŠMT ČR – Ministerstvo školství ČR

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Prasličáková
referentka Grantového oddělení
místnost č. 424
telefon: 221 619 321
e-mail: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

MŠMT MOBILITY

Aktivity Mobility slouží k napomáhání navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Jedná se o financování cestovních a pobytových výdajů.

Vyhlášené MOBILITY společných mezinárodních výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024:

Uzávěrka mobilit na MŠMT je dne 30. 6. 2022.

Fakultní uzávěrka je 13. 6. 2022.