​​MŠMT ČR – Ministerstvo školství ČR

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Žitková
referentka Grantového oddělení
místnost č. 424
telefon: 221 619 321
e-mail: lenka.zitkova@ff.cuni.cz

 

Mgr. Lothar Filip Rudorfer
lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424
H2020, HORIZONT Evropa, HERA, CELSA, ERC, AHRC, SSHRC, RCN, SPS NATO, Diku.No, projekty Evropské komise a parlamentu, IVF, projekty zahraničních nadací (Japan Foundation, Toshiba foundation)

MŠMT Inter-Excellence II / Inter-Action

Návrhy projektů se zadávají v systému ISIX MŠMT https://isix.msmt.cz
Každý žadatel si vytvoří vlastní přihlášení a zpřístupní fakutlnímu referentovi údaje k nahlížení (IČ UK: 00216208)

Povinné přílohy návrhu projektu naleznete ZDE

Čestná prohlášení za uchazeče (Unvierzita Karlova) nalezente pro jednotlivé výzvy ZDE (nutné přihlášení do intranetu FF UK)

MŠMT MOBILITY

Aktivity Mobility slouží k napomáhání navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Jedná se o financování cestovních a pobytových výdajů.

Vyhlášené MOBILITY společných mezinárodních výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024:

Uzávěrka mobilit na MŠMT je dne 30. 6. 2022.

Fakultní uzávěrka je 13. 6. 2022.