Studium

Zkoušky z cizího jazyka

Kontrola studia předmětu (splnění atestace) „Cizí jazyk“ v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Atestace „Cizí jazyk“ v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK zajišťuje Jazykové centrum FF UK, na jehož stránkách naleznete veškeré informace k jazykovým zkouškám i kurzům.

Typy jazykových zkoušek

Plnění písemné části zkoušky certifikátem

Uznávání jazykových zkoušek

Jazykové kurzy

Bakalářské studium: Povinné cizí jazyky ve společném základu