Archiv

„Musíme české domácnosti více edukovat a nastavit systém tak, aby se plýtvání jevilo méně výhodným,“ říká Jana Spurná, studentka sociologie na FF UK a držitelka Ceny Edvarda Beneše a Czech Envi Thesis

Za svou bakalářskou práci „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech“ získala Jana Spurná hned dvě ocenění – Cenu Edvarda Beneše v oboru sociologie a Czech Envi Thesis oceňující práce, jež se zabývají problematikou životního prostředí.

Studentka sociologie na FF UK Jana Spurná se umístila se svou bakalářskou prací na prvním místě v soutěži o Cenu Edvarda Beneše a Czech Envi Thesis

Bakalářská práce „Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech“ studentky sociologie pod vedením dr. Evy Richter z Katedry sociologie FF UK byla oceněna hned dvakrát. Cenu Edvarda Beneše uděluje město Sezimovo Ústí v oboru sociologie nebo historie 20. století. Soutěž Czech Envi Thesis oceňuje práce zabývající se problematikou životního prostředí.

Proč jsme Západ?

Co je vlastně Západ? Jsme my, Češi, skutečně jeho součástí? A pokud ano, proč? Jaká je budoucnost Evropy? Existuje ještě Střední Evropa? Jak se stavět k Východu? Je pro nás Rusko hrozbou nebo výzvou? I takové a podobné otázky si klade kniha Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností, přičemž nenabízí žádné definitivní odpovědi, nýbrž se především snaží […]

Kultura a totalita III. Revoluce

Kniha Kultura a totalita III. Revoluce je již třetím výstupem výzkumného projektu, který zkoumá rozmanité projevy „totálních“ forem a rámců, které provázejí éru modernity v její „dlouhé“ perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím. Jádro výzkumného, interdisciplinárně založeného týmu tvoří zejména historici a teoretici slovesného, filmového, hudebního a divadelního umění z různorodých ústavů a kateder Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po svazcích Národ (2013) a Válka (2014) je těžištěm […]

Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace „Prima to bývalo a prima je to i teď!“ Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednotlivým […]

Ekonomika v souvislostech

Řešení globálních výzev dnešního světa, ať už politických, environmentálních, nebo finančních, staví před ekonomickou vědu požadavek na uvažování v širších souvislostech. Cílem knihy Ekonomika v souvislostech editorů Jana Vávry, Miloslava Lapky a Evy Cudlínové je tento sociální, environmentální, ale i filozofický nebo etický kontext ekonomického myšlení načrtnout a podívat se na ekonomické jevy z mnoha pohledů. V návaznosti na čtvrtý ročník konference Naše společná […]

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich partnerek v intimních vztazích. Ačkoli hlavní těžiště případných útoků spočívá ve střetech s ostatními muži, většinou neznámými, zhruba každý desátý muž se ve svém životě setkal rovněž s fyzickým atakem od vlastní partnerky. V reprezentativním šetření českých mužů se zjistilo, že více než 5 % zažilo v posledních pěti letech nějaký druh […]

Vědění a učení v globalizovaném světě

NOVINKA * Martin Kopecký a kol.: Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny (FF UK, Praha 2013, ISBN 978-80-7308-474-5, 132 s., česky, 160 Kč) * Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie nebo kulturní antropologie. Cílem publikace je kritické posouzení politických, sociálních, kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, které bezprostředně souvisejí s proměnami vědění a učení.