Archiv

Rekonstrukce budov FF UK v Opletalově 47 a 49 počítá s modernizací i zachováním historické hodnoty

Filozofická fakulta UK 12. září 2023 zahájila komplexní rekonstrukci a dostavbu svých dvou historicky významných budov nacházejících se v centru Prahy. Cílem projektu bude budovy na adresách Opletalova 47 a 49 nejen zmodernizovat a přizpůsobit pro potřeby výuky, badatelské činnosti či přesunu knihovny, ale zároveň zachovat jejich historickou hodnotu.

Katalog architektonické soutěže (FF UK, Opletalova 47 a 49, Praha)

„Jakožto moderní akademická instituce pro 21. století chceme flexibilně reagovat na neustále se proměňující podmínky vědy a chceme tyto podmínky sami formovat. Zapojujeme se do řady projektových výzev, tvoříme různě strukturované projektově‑badatelské týmy, klademe důraz na moderní formu doktorského studia. FF UK bere vážně i svoji roli ve veřejném prostoru české společnosti a úžeji v prostoru Prahy jakožto hlavního města a jednoho z center nejen intelektuálního, ale také kulturního, politického a hospodářského […]