Archiv

Katalog architektonické soutěže (FF UK, Opletalova 47 a 49, Praha)

„Jakožto moderní akademická instituce pro 21. století chceme flexibilně reagovat na neustále se proměňující podmínky vědy a chceme tyto podmínky sami formovat. Zapojujeme se do řady projektových výzev, tvoříme různě strukturované projektově‑badatelské týmy, klademe důraz na moderní formu doktorského studia. FF UK bere vážně i svoji roli ve veřejném prostoru české společnosti a úžeji v prostoru Prahy jakožto hlavního města a jednoho z center nejen intelektuálního, ale také kulturního, politického […]

Oznámení pro čtenáře: dostupnost čtenářských kont v knihovním systému

Čtenářská konta v knihovním systému jsou přes webové rozhraní opět dostupná. Zatím nefunguje upozornění na nezaplacené poplatky, nevrácené výpůjčky či blížící se konec registrace.

Ptejte se knihovny

Knihovna FF UK se připojila ke službě českých knihoven nejširší veřejnosti Ptejte se knihovny.