Archiv

Vychází druhé vydání monografie Jazyky v komunikaci neslyšících: Český znakový jazyk a čeština

Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený na FF UK od poloviny 90. let 20. stol. a předkládá dílčí sondy do charakteristiky jazyků užívaných v komunikaci neslyšících Čechů. Na publikaci spolupracovala prof. Alena Macurová, Radka Zbořilová a kolegové z Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících FF UK.

Alena Macurová: Komunikace v textu a s textem

Publikace Komunikace v textu a s textem představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu navíc zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především co se týče českého znakového jazyka, a výzkumu komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné tematické oblasti, […]