Fotogalerie (2014)

FF > 2014

Téměř čtvrt tisíciletí. 230 let katedry pomocných věd historických

Výstava zachycuje vývoj jedné z nejstarších kateder filozofické fakulty od roku 1784, kdy byl jmenován první profesor pro diplomatiku, heraldiku, numismatiku a „nauku o starožitnostech“. foto: archiv FF UK

Kontexty 17. listopadu, 13. listopadu

Mezinárodní vědecká konference „Kontexty 17. listopadu“ se konala 13. listopadu 2014. Její první blok reflektoval dění v rámci Československa; účastníci druhého bloku porovnávali situaci v jednotlivých východních zemích; poslední blok byl věnován subjektivním pohledům osobností veřejného života, které ve světle vzpomínek na listopadové dění zhodnotily uplynulé čtvrtstoletí, a to opět v kontextu – evropském i světovém. Konference „Kontexty 17. listopadu 1989“ […]

Open Square (Otevřené Palachovo náměstí)

1. ročník kulturního festivalu Open Square proběhl v sobotu 18. října 2014. Jeho součástí byl den otevřených dveří FF UK. Smyslem festivalu je představit zejména mladým lidem významné kulturní a akademické instituce sídlící na pražském náměstí Jana Palacha. Festival společně pořádají Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města […]

Prsteny pro Tolkiena

13. října 2014 proběhla v přízemí hlavní budovy FF UK vernisáž výstavy Prsteny pro Tolkiena. Výstava se konala u příležitosti 60. výročí vydání Tolkienova Pána prstenů. Výstavu zahájily děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea dr. Helena Koenigsmarková a kurátorka dr. Petra Matějovičová. Přípitek pronesl proděkan FF UK dr. Jan Bičovský. Výstavu si bylo možné prohlédnout […]

Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945, 16.–17. září

Ve dnech 16.–17. září 2014 proběhl na půdě FF UK pražský seminář mezinárodní vědecké konference „Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945“. Seminář byl věnován éře první republiky a zaznělo na něm šest desítek referátů předních odborníků na danou problematiku z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a dalších zemí. Konferenci pořádala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci […]

Léto s FF UK, 27.–29. srpna

Filozofická fakulty Univerzity Karlovy v Praze uspořádala třetí ročník letních stáží pro středoškolské studenty. Letošními tématy byly „jazyk a literatura“, „společnost a politika“ a „mýty a rituály“. Léto s FF UK absolvovalo téměř třicet studentů ze všech koutů republiky, kterým odborníci působící na FF UK představili problematiku literatury, lidské řeči a různých podob překladu, ukázali jim, jak […]

Čeští Neslyšící: 1814–2014, 26. srpna

Dne 26. srpna 2014 v 17.30 se ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila vernisáž výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014. Výstavu připravili pracovníci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN): Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a Mgr. Andreou Hudákovou, Ph.D. Ústav jazyků a komunikace neslyšících na výstavě spolupracoval […]

Narozeniny Knihovny Jana Palacha, 19. června

Knihovna Jana Palacha byla slavnostně otevřena 1. dubna 2010 pod názvem Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS). V roce 2011 byla knihovna pojmenována na památku Jana Palacha. Více informací k tématu v článku Knihovna Jana Palacha slaví čtvrté narozeniny Zdroj fotografií: Archiv FF UK

Konference Společnost, právo a politika, 6. května

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze proběhla 6. května 2014 konference Společnost, právo a politika. Vystoupili na ní odborníci z různých profesí, které souvisejí s právem, a navštívilo ji na 200 účastníků. Nejvyšší soud ČR organizuje konferenci ve spolupráci s partnery z politické a akademické sféry už čtyři roky. Letošní téma Společnost, právo a politika navázalo na témata předchozích ročníků […]

Noc s Andersenem v Knihovně FF UK, 4.–5. dubna

Knihovna Filozofické fakulty UK se letos zapojila do projektu Noc s Andersenem. Pod skleněným stropem Knihovny Jana Palacha nocovalo ze 4. na 5. dubna dvacet dětí zaměstnanců fakulty. Díky zapojení Knihovny FF UK letos poprvé Noc s Andersenem proběhla i v akademické knihovně. Cílem projektu je podpora dětského čtenářství při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy (který připadá na 2. dubna, den […]