Fotogalerie (2014)

FF > 2014

Téměř čtvrt tisíciletí. 230 let katedry pomocných věd historických

Výstava zachycuje vývoj jedné z nejstarších kateder filozofické fakulty od roku 1784, kdy byl jmenován první profesor pro diplomatiku, heraldiku, numismatiku a „nauku o starožitnostech“. foto: archiv FF UK

Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945, 16.–17. září

Ve dnech 16.–17. září 2014 proběhl na půdě FF UK pražský seminář mezinárodní vědecké konference „Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945“. Seminář byl věnován éře první republiky a zaznělo na něm šest desítek referátů předních odborníků na danou problematiku z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a dalších zemí. Konferenci pořádala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci […]

Čeští Neslyšící: 1814–2014, 26. srpna

Dne 26. srpna 2014 v 17.30 se ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila vernisáž výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014. Výstavu připravili pracovníci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN): Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a Mgr. Andreou Hudákovou, Ph.D. Ústav jazyků a komunikace neslyšících na výstavě spolupracoval […]

Havel na scéně: scénografie her Václava Havla, 26. března

Výstava Havel na scéně: scénografie her Václava Havla, jejíž vernisáž 26. března 2014 zahájila Den vědy 2014, byla doprovodnou akcí mezinárodní konference s názvem Havel na scéně: inscenační praxe, překlady, recepce, kterou připravila Katedra divadelní vědy FF UK na dny 15. 5.–18. 5. 2014. Výstavu připravila Katedra divadelní vědy FF UK a Institut umění – Divadelní ústav. Na ikonografických materiálech […]

Vzpomínkové akce u příležitosti 45. výročí smrti Jana Palacha

Ve dnech 15. až 19. ledna probíhaly v prostorách Filozofické fakulty UK vzpomínkové akce u příležitosti 45. výročí úmrtí Jana Palacha. Uskutečnila se panelová diskuse, byla vyhlášena tematická literární soutěž a proběhlo divadelní představení a koncert. Před hlavní budovou fakulty byl uspořádán pietní akt, poté proběhla prezentace webu o Janu Palachovi a vernisáž výstavy zaměřené na sebeupálení jako formu politického […]

Civilizace na Nilu

Vernisáž fotografické výstavy Civilizace na Nilu se uskutečnila v rámci filozofického happeningu Finis Carduelis 21. ledna 2014 ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Na panelech expozice jsou představeny úspěchy, kterých na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu v uplynulých třech letech dosáhl Český egyptologický ústav FF UK. Výstavu uvedli děkan fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., ředitel Českého […]