Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945, 16.–17. září

Ve dnech 16.–17. září 2014 proběhl na půdě FF UK pražský seminář mezinárodní vědecké konference „Podkarpatská Rus v československém státě 1918–1945“. Seminář byl věnován éře první republiky a zaznělo na něm šest desítek referátů předních odborníků na danou problematiku z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska, Maďarska a dalších zemí. Konferenci pořádala Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Historickou fakultou Užhorodské národní univerzity.

Jako doprovodná akce se 16. září 2014 uskutečnila vernisáž výstavy „Občané Podkarpatské Rusi v boji za svobodu Československa 1938–1945“, kterou připravil Vojenský historický ústav.

foto: archiv FF UK