Čeští Neslyšící: 1814–2014, 26. srpna

Dne 26. srpna 2014 v 17.30 se ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila vernisáž výstavy Čeští Neslyšící: 1814–2014.

Výstavu připravili pracovníci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK (ÚJKN): Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a Mgr. Andreou Hudákovou, Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících na výstavě spolupracoval s Týdnem komunikace osob se sluchovým postižením (TKOSP).

Výstava měla za cíl přiblížit široké veřejnosti něco z kultury a historie Neslyšících. Výstava představila pět význačných osobností (jak slyšících, tak neslyšících), které ovlivnily komunitu českých Neslyšících a v roce 2014 měly kulaté výročí narození:

Václav Frost (200 let od narození) – v 19. století ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé,
Karel Výmola (150 let od narození) – významný ušní lékař, zasloužil se o vznik Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze roku 1915 (šlo o druhý ústav pro hluchoněmé v Praze, ale o první, kde se učilo jen česky),
František Kudyn (150 let od narození) – neslyšící učitel v Pražském ústavu pro hluchoněmé (1896–1934), publikoval články v běžném tisku i v časopisech pro Neslyšící,
Mobi Urbanová (100 let od narození) – neslyšící tanečnice a učitelka tance neslyšících dětí, na výstavě je možné zhlédnout minutový záznam jejího tanečního představení z roku 1928,
Josef Zeman (100 let od narození) – „král“ tlumočníků pro Neslyšící, je možno zhlédnout minutový záznam jeho tlumočení při slavnostním zakončení první spartakiády československých Neslyšících v Gottwaldově v roce 1955.

Výstava se skládala z osmi panelů v češtině a angličtině. Zároveň na videu mohli návštěvníci zhlédnout překlad všech panelů do českého znakového jazyka a mezinárodního znakového systému. Výstava tak byla přístupná ve 4 jazycích.