Téměř čtvrt tisíciletí. 230 let katedry pomocných věd historických

Výstava zachycuje vývoj jedné z nejstarších kateder filozofické fakulty od roku 1784, kdy byl jmenován první profesor pro diplomatiku, heraldiku, numismatiku a „nauku o starožitnostech“.

foto: archiv FF UK