Fakulta

Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2021-05-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2021-05-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2021-05-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2020_01_07 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-12-22 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-12-15 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2021-05-20 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2021-04-22 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2021-03-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-11-19 Setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-10-22 Setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-09-24 Setkání děkana s vedoucími ZS_Redigováno.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

zápis - debata kandidátů na děkana.docx
2021-05-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UK.docx
2021-04-22 Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UK.docx
2020-11-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UK.docx
2020-10-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UK.docx
2020-09-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2021-06-03-PAS.doc
2021-05-24-PAS.doc
2021-05-06-PAS.doc
2020-12-03-PAS.doc
2020-11-05-PAS.doc
2020-10-15-PAS.doc

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

Zápis VR FF UK únor 2021-veřejný.pdf
Zápis VR FF UK leden 2021 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK duben 2021 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK říjen 2020-veřejný.pdf
Zápis VR FF UK červen 2020 - veřejný.pdf
Zápis VR FF UK prosinec 2020 - veřejný.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkana

Další zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty