Volební období 2014-2016

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 12. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 10. září 2015 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 11. zasedání AS FF UK , příloha ve formátu .zip
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty k žádosti o udělení akreditace programu joint degree (bod f).
  2. Průvodní dopis děkanky fakulty k ostatním žádostem
  3. žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Překladatelství a tlumočnictví o SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v českém jazyce);
  4. žádost o udělení akreditace bakalářskému SP Übersetzen und Dolmetschen se SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce);

  5. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium); 
  6. žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP Philologie se SO Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce);
  7. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium bakalářského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);

  8. žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium);
  9. žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Sociální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium);

  10. Zprávy a stanoviska Studijní komise na samostatné stránce
  11. Akreditační materiály v Intranetu (jen pro senátory)
 4. Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: bakalářské a navazující magisterské studium.
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Obecné podmínky
  3. Oborové požadavky pro bakalářské studium
  4. Oborové požadavky pro navazující magisterské studium
  5. Oborové požadavky pro studia v cizím jazyce
  6. Tabulka vypisovaných oborů NMgr. studia
  7. Tabulka všech vypisovaných oborů studia ve formátu .xls (doplněno)
 5. Návrh opatření děkana k působnosti Koncepčního grémia děkana
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh opatření děkana k působnosti Koncepčního grémia dekana
  3. Stanovisko Legislativní komise
 6. Návrh opatření děkana k čestným afiliacím
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh opatření děkana k čestným afailiacím
  3. Stanovisko Legislativní komise
 7. Projednání návrhu opatření děkana k výši doktorských stipendií v AR 2015/2016
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh opatření děkana k výši doktorských stipendií v AR 2015/2016
 8. Návrh složení Disciplinární komise FF UK
 9. Různé
  1. Návrhy dílčích změn pěti vnitřních předpisů
  2. Informace o OP VVV
  3. Průběh úprav Strategického plánu
  4. Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK

Jan Čermák