Minulá volební období

POZVÁNKA – na 6. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

které se koná ve čtvrtek dne 11. prosince 2008 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu 5. zasedání AS FF UK

 3. Vyjádření k návrhu jmenování Doc. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D, členem Vědecké rady FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis Doc. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D

 4. 4. Navýšení doktorských stipendií na měsíc prosinec 2008

 5. Projednání výsledku dosavadních kroků a dalšího postupu ve věci financování VŠ

 6. Podnět kol. Chromého – Zacházení s elektronickými dokumenty

 7. Podnět kol. Chromého – Publikace jako výsledek grantových projektů

 8. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK přístupných pouze členům senátu. Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat platný login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Petr Christov