POZVÁNKA – na 2. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 2. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 22. června 2006 ve 14,00 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Schválení zápisu 1.jednání AS

 3. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2006

  1. Stanovisko Hospodářské komise

 4. Zpráva o hospodaření FF UK za rok 2005

  1. Průvodní dopis

  2. Stanovisko Hospodářské komise

 5. Návrh Pravidel pro organizaci studia na FF UK I , II , III a Návrh změny Statutu FF UK

  1. Průvodní dopis

  2. Stanovisko Studijní komise , Zápis z jednání Studijní komise

  3. Stanovisko Legislativní komise

  4. Studijní a zkušební řád UK

 6. Návrh na zřízení etické komise a návrh statutu etické komise FF UK

  1. Stanovisko Legislativní komise

 7. Volba zástupců AS do etické komise

 8. Návrhzměny anglického názvu FF UK

 9. Různé

Poznámka:

1. Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK nebo na sekretariátu AS FF UK v tištěné formě. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

2. Případné připomínky kzápisu zasílejte do středy 21. 6. 2006 15 hodin na adresu pas@ff.cuni.cz

Milan Lyčka

místopředseda AS FF UK /