POZVÁNKA – na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 1. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 8. června 2006 ve 14,00 hodin
v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Schválení programu
  2. Volba předsedy AS FF UK
  3. Volba předsednictva AS FF UK
  4. Návrh děkana na předsedy komisí pro nové období AS FF UK od 8. 6. 2006
  5. Volba zástupců AS FF UK ve fakultních komisích (ediční, etická, hospodářská, knihovní, legislativní, pro vědu, stipendijní, studijní, zahraniční, inventarizační, náhradová)
  6. Různé

Poznámka 1:
Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou k dispozici na uzavřených stránkách AS FF UK nebo na sekretariátu AS FF UK v tištěné formě. Pro vstup na uzavřené stránky (odkaz „Podklady pro jednání AS“) je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Poznámka 2: zasedání nově zvoleného AS FF UK začne po ukončení jednání odstupujícího AS FF UK.

Petr Zemánek
předseda AS FF UK