Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Od: senat [senat@cuni.cz] Odesláno: 24. dubna 2003 10:34
Komu: dekani@certik.ruk.cuni.cz; predsedove_AS@certik.ruk.cuni.cz;
reditele@certik.ruk.cuni.cz
Předmět: Zmena Stipendijniho raduDěkanům fakult UK
Předsedům akademických senátů fakult UK
Ředitelům dalších součástí UK
__________________________________V příloze si Vám dovoluji zaslat návrh dílčí změny Stipendijního řádu
Univerzity Karlovy v Praze. Odůvodnění této změny a její znění jsou
přiloženy.
Dovoluji si Vás požádat o zaslání případných připomínek k tomuto návrhu
do 23. 5. 2003 12.00 hod. do kanceláře Akademického senátu UK k rukám
paní Křížové (v souladu s čl. 22 Volebního a jednacího řádu AS UK).
Se srdečným pozdravemProf. RNDr. Václav Hampl, DrSc., v.r.
předseda AS UK
V Praze dne 23. 4. 2003