Minulá volební období

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

2000

9. 3.

13. 4.

11. 5.

8. 6.

4. 7.

20. 9.

12. 10.

9. 11.

14. 12.

2001

11. 1.

8. 2.

8. 3.

12. 4.

10. 5.

14. 6.

3. 7.

20. 9.

27. 9.

11. 10. *

8. 11.

29. 11.

13. 12.

2002

10. 1.

14. 2.

14. 3.

*Zasedání se nekonalo, protože se senát nesešel v počtu dostatečném pro to, aby se mohl usnášet.