Volební období 1998-2000

Seznam členů AS

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

SEZNAM ČLENŮ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 1998-2000

a jejich konzultační hodiny

Kurie učitelů:

PhDr. Petr B Í L E K , CSc.

Katedra české literatury, tlf.: 21619251

konzultační hodiny: úterý 14,20-15,50 ; hl. b. č. 411

E-mail:petr.bilek@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Lenka B O B K O V Á , CSc.

Ústav českých dějin, tlf.: 21619311

komise: studijní

konzultační hodiny: pondělí 13,30-15,00 ; hl. b. č. 211

E-mail:lenka.bobkova@ff.cuni.cz

PhDr. Jiří H O M O L Á Č , CSc.

Katedra českého jazyka, tlf.: 21619212, 210

konzultační hodiny: středa 16,30-18,00 ; hl. b. č. 210,212

komise: legislativně-volební

E-mail:jiri.homolac@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Anna H O U S K O V Á , CSc.

Ústav románských studií, tlf.: 21619201

konzultační hodiny: úterý 15,00-16,00 ; hl. b. č. 115

komise: mzdová

E-mail:anna.houskova@ff.cuni.cz

PhDr. Helena J A R O Š O V Á

Katedra estetiky, tlf.: 24491385

konzultační hodiny : pondělí 11,00-12,30 ; Celetná 20, č. 402

E-mail:helena.jarosova@ff.cuni.cz

PhDr. Jan K A L I V O D A

Ústav řeckých a latinských studií, tlf.: 24491431

konzultační hodiny: čtvrtek 13,00-14,30 ; Celetná, č. 339

E-mail:jan.kalivoda@ff.cuni.cz

PhDr. Eva K A Š P A R O V Á

Jazykové centrum

Email:eva.kasparova@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Aleš K L É G R

Ústav anglistiky a amerikanistiky, tlf.: 21619277

konzultační hodiny: středa 11,00-12,00 ; hl. b. č. 219a

E-mail:ales.klegr@ff.cuni.cz

PhDr. Zdeněk K U Ť Á K

Katedra psychologie, tlf.: 244 91621

konzultační hodiny: úterý 10,00-12,00 ; Celetná 20, č. 142

E-mail:zdenek.kutak@ff.cuni.cz

Mgr. Jiří M U S I L

Ústav pro klasickou archeologii, tlf.: 24491 407

konzultační hodiny: úterý 14,00-15,00 ; Celetná 20, č. 340

E-mail:jiri.musil@ff.cuni.cz

Wolf B. O E R T E R , Dr.phil.

Český egyptologický ústav, tlf.: 24491 397

konzultační hodiny: nemá ; Celetná 20

komise: zahraniční

E-mail:wolf.oerter@ff.cuni.cz

PhDr. Miroslav P O P E L K A , CSc.

Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, tlf.: 24491 433

konzultační hodiny: úterý 14,00-16,00, čtvrtek 10,00-12,00 ; Celetná 20, č. 149

komise: disciplinární

E-mail:miroslav.popelka@ff.cuni.cz

PhDr. Roman P R A H L , CSc.

Ústav pro dějiny umění, tlf.: 24491392

konzultační hodiny: čtvrtek 15,00-16,30 ; Celetná 20, č. 401

komise: knihovní

E-mail:roman.prahl@ff.cuni.cz

Mgr. František S T E L L N E R, Dr.

Ústav světových dějin

E-mail:frantisek.stellner@ff.cuni.cz

PhDr. Anna S T Ö C K L O V Á

Ústav informačních studií a knihovnictví t.: 24491508

konzultační hodiny: středa 9,00-10,30 ; Celetná 20, č. 208

E-mail:anna.stocklova@ff.cuni.cz

Mgr.Marie S V O B O D O V Á

Fonetický ústav

E-mail:marie.svobodova@ff.cuni.cz

PhDr. Zdeněk Š T Ě P Á N E K

Katedra andragogiky a pers. řízení, tlf.: 24491376

konzultační hodiny: pondělí 9,30-11,00, úterý 9,00-11,00 ; Celetná, č. 302

komise: zástupce AS ve vědecké radě FF UK

E-mail:stepanez@dec59.ruk.cuni.cz

PhDr. Jiří Š U B R T , CSc.

Katedra sociologie, tlf.: 24491534

konzultační hodiny: pondělí 12,00-14,00 ; Celetná 20, č. 113

E-mail:jiri.subrt@ff.cuni.cz

Doc. PhDr. Petr Z E M Á N E K , CSc.

Ústav starého Předního východu, tlf.: 24491416

konzultační hodiny: středa 15,00-16,00 ; Celetná 20, č. 235

komise: pro elektronizaci

E-mail:petr.zemanek@ff.cuni.cz

Kurie studentů:

Jan B U R EŠ

obor: historie-politologie

komise: studijní

E-mail:jan.bures@ff.cuni.cz

Jan C I E S L A R

obor: historie-politologie

E-mail:jan.cieslar@ff.cuni.cz

Zuzana D Ě T Á K O V Á

obor: bohemistika-komparatistika

komise: knihovní

E-mail:zuzana.detakova@ff.cuni.cz

Hynek H R U Š K A

obor: sociologie-ekonomie

E-mail:hynek.hruska@ff.cuni.cz

Petr K O U R A

obor: historie-politologie

E-mail:petr.koura@ff.cuni.cz

Robert O P P E L T

obor: historie

komise: mzdová komise, hospodářská komise

E-mail:robert.oppelt@ff.cuni.cz

Michal P E H R

obor: historie-politologie

E-mail:michal.pehr@ff.cuni.cz

Ivana P Ř Í B R A M S K Á

obor: informační studia a knihovnictví

E-mail:pribrami@dec59.ruk.cuni.cz

Karel S I E B E R

obor: historie-politologie

E-mail:karel.sieber@ff.cuni.cz

Dominika Š R A J E R O V Á

obor: český jazyka literatura-lingvistika a fonetika

komise: zahraniční

E-mail:domicz@yahoo.com

Daniel Š T Ě P Á N E K

obor: historie-politologie

E-mail:daniel.stepanek@ff.cuni.cz

Štěpán Š V E N D A

obor: andragogika

E-mail:svenda@ff.cuni.cz ,svenda@cml.sh.cvut.cz

Pavel T R A N T I N A

obor: historie-politologie

komise: legislativně-volební

E-mail:pavel.trantina@hrad.cz