Minulá volební období

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK 2016-18

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 9. června 2016 ve 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Zápis z 20. zasedání AS FF UK
 3. Volba předsedy AS FF UK
 4. Volba místopředsedů AS FF UK
 5. Volba dalších členů předsednictva AS FF UK
 6. Návrh na sloučení Knihovní komise a Komise pro IT do Komise pro informační zdroje
 7. Návrh na předsedy fakultních komisí pro období 2016-2018
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh předsedů senátních komisí pro období 2016-2018
 8. Volba členů fakultních komisí delegovaných AS FF UK
 9. Výroční zpráva FF UK za rok 2015
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Text výroční zprávy FF UK za rok 2015
  3. Tabulková příloha č. 24
  4. Tabulkové přílohy č. 1-23 a 25-27
 10. Informační bod: rekonstrukce Vědecké rady FF UK
 11. Informační bod: případy plagiátorství
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podklady (z důvodů ochrany osobních údajů přístupné pouze senátorům na Intranetu)
 12. Podnět prof. Mgr. Martina Humpála, PhD.
  1. Text podnětu prof. Humpála
  2. Příloha – Vzor licenční smlouvy
 13. Podnět Jana Conky
 14. Dopis akademické obci – 17. listopad (iniciativa Jan Opletal – Olomouc)
 15. Různé

Jan Čermák