Minulá volební období

POZVÁNKA na 18. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 18. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 13. února 2014 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání
 2. Návrh zápisu 17. zasedání AS FF UK
 3. Akreditace
  1. Průvodní dopis děkana fakulty
  2. Modifikace průvodního dopisu děkankou fakulty
  3. Žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů.
  4. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce
 4. Volby do AS FF UK na volební období 2014 – 2016
 5. Projednání návrhu na jmenování Ing. Filipa Malého tajemníkem FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Životopis Ing. Filipa Malého
 6. Projednání návrhu na odvolání a jmenování členů Vědecké rady FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh na odvolání členů Vědecké rady FF UK
  3. Navrhované složení Vědecké rady FF UK
  4. Podkladové materiály k jednotlivým návrhovaným členům v souboru .zip
 7. Projednání návrhu na jmenování předsedy Komise pro vědu FF UK
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Návrh na jmenování doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc., předsedou Komise pro vědu FF UK
 8. Projednání návrhu na jmenování proděkanů
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
   1. Životopis
   2. Teze
  3. Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
   1. Životopis
   2. Teze
  4. prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
   1. Životopis
   2. Teze
  5. doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.
   1. Životopis
   2. Teze
  6. Ing. Jiří Gregor
   1. Životopis
   2. Teze
  7. Ing. Martin Souček, Ph.D.
   1. Životopis
   2. Teze
 9. Různé

Podklady k dodatečně navrženému bodu:

 1. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru Japonská studia a podmínečného vypsání přijímacího řízení na dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru Egyptologie pro rok 2014/15
  1. Průvodní dopis děkanky fakulty
  2. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru Egyptologie
  3. Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru Japonská studia

Jan Chromý