Minulá volební období

POZVÁNKA na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. listopadu 201313,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

 1. Program zasedání

 2. Návrhy zápisů 13. zasedání a 14. zasedání AS FF UK

 3. Akreditace

  1. Průvodní dopis děkana fakulty k Indologii

  2. Průvodní dopis děkana fakulty k ostatním žádostem

  3. Žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Divadelní věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  4. Žádost o převedení SO Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) z doktorského SP Philology na doktorský SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) bez studijního oboru (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce)

  5. Žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

  6. Žádost o mimořádné krátkodobé prodloužení akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení)

  7. Akreditační materiály a stanoviska Studijní komise na vlastní stránce

 4. Výhled akreditací v roce 2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Výhled akreditací v roce 2014

 5. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na FF UK v Praze pro akademický rok 2014/2015

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na FF UK v Praze pro akademický rok 2014/2015 – studium v češtině

  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na FF UK v Praze pro akademický rok 2014/2015 – studium v angličtině

  4. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na FF UK v Praze pro akademický rok 2014/2015 – studium ve francouzštině

 6. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013

 7. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2013/2014

 8. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2012/2013

 9. Novela Statutu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Novela Statutu FF UK

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

 10. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  1. Průvodní dopis děkna fakulty

  2. Novela Pravidel pro organizaci studia na FF UK

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

 11. Opatření děkana: Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Text navrhovaného Opatření

  3. Stanovisko Legislativní komise FF UK

 12. Různé

Jan Chromý