Minulá volební období

POZVÁNKA na 13. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 13. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 3. října 201314,00 hodin v místnosti č. 131 / mezanin hlavní budovy FF UK.

  1. Program zasedání

  2. Představení kandidátky na děkana doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Jan Chromý