Minulá volební období

POZVÁNKA na 1. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2012 – 2014 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 1. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. června 2012 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Program zasedání

 2. Návrh zápisu 21. zasedání AS FF UK

 3. Volba předsedy a předsednictva AS FF UK

 4. Volba předsedů komisí FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh předsedů komisí FF UK

 5. Volba členů komisí za AS FF UK

 6. Harmonogram zasedání AS FF UK září 2012 – září 2013

 7. Pravidla pro organizaci studia FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko Legislativní komise (platné i pro bod 8)

  3. Návrh novely přílohy Pravidel pro organizaci studia FF UK

 8. Pravidla pro přiznávání stipendií FF UK

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Návrh novely Pravidel pro přiznávání stipendií FF UK

  3. Úplna znění Pravidel pro přiznávání stipendií FF UK s vyznačením navrhovaných změn

 9. Výše doktorských stipendií ve 3. čtvrtletí 2012

 10. Prezentace technicko-ekonomické studie revitalizace parteru FF UK

 11. Různé

Jan Chromý