Minulá volební období

POZVÁNKA – na 10. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 10. zasedání AS FF UK

které se koná

ve čtvrtek dne 12. dubna 2007 v 13,30 hodin

v místnosti č. 104 /1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu

 2. Projednání návrhu zápisu z 9. zasedání AS FF UK

 3. Projednání žádostí o prodloužení a rozšíření akreditací SP a SO

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Přehled předložených žádostí o akreditaci

  3. Tabulka žádostí o prodloužení akreditací na dostudování pro magisterské SP a SO

  4. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO kulturologie

 4. Výroční zpráva FF UK za rok 2006

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Výroční zpráva

 5. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2007

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Návrh rozpočtu

 6. Návrh Rigorózního řádu FF UK

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Rigorózní řád FFUK

 7. Stanovení výše doktorandských stipendií pro období leden – červen 2007

  1. Průvodní dopis děkana

  2. Návrh výše doktorandských stipendií

 8. Podnět prof. Bouzka a doc. Klápštěho ke koncepci knihovních služeb FF UK

 9. Různé

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo na uzavřených webových stránkách AS FF UK (přístupných pouze členům senátu). Pro vstup na tyto uzavřené stránky je třeba zadat login do domény Jinonice a příslušné heslo.

Jan Kalivoda