Volební období 2002-2004

POZVÁNKA – na 16. (mimořádné) jednání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

POZVÁNKA – na 16. (mimořádné) jednání AS FF UK

které se koná

5. května 2003 v 16,00 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Návrh programu:

 1. Schválení programu mimořádného zasedání AS FF UK.

 2. Výroční zpráva o hospodaření

  • Průvodní dopis

  • Výroční zpráva o hospodaření

 3. Různé

  • Návrh dílčí změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

   • Průvodní dopis

   • Úvod

   • Změna Stipendijního řádu UK

   • Stipendijní řád UK – úplné znění

Jan Pelikán

předseda AS FF UK