Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Vyjádření akademické obce k volbě děkana

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vazene kolegyne a vazeni kolegove,
v priloze zasilam sve vyjadreni k volbe dekana FF UK, ktera probehla ve ctvrtek 12. 12. 2002. S pratelskymi pozdravy
Jarmila Gabrielova
Ustav hudebni vedyAkademické obci FF UK
V Praze 16. 12. 2002
_________________________________Vážené kolegyně a vážení kolegové,chtěla bych se touto cestou vyjádřit k volbě děkana FF UK, která se konala ve čtvrtek 12. 12. 2002. Předvolební kampaň i samotná volba proběhly sice formálně regulérním způsobem, přesto však se nemohu zbavit dojmu nebo spíše smutného poznání, že o jejich výsledku rozhodly nakonec osobní averze a skupinové partikulární zájmy, které v dané chvíli převážily nad zájmem o prospěch fakulty jako celku. Jako členka akademické obce FF UK a jako členka akademického senátu, který tuto volbu provedl, nad tím vyslovuji své politování a znepokojení. Zároveň doufám, že nově zvolený děkan a jeho spolupracovníci nebudou ve vleku oněch dílčích zájmů, že budou ve svém působení klást na první místo prospěch obce a že budou mít ke svému nelehkému úkolu dostatek energie i odborných a organizačních schopností.S přátelskými pozdravy
a s přáním všeho dobrého do nadcházejících vánočních a novoročních dnůprof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
ředitelka Ústavu hudební vědy