ARCHIV PODKLADŮ

DOPIS DR. I. ŠEDIVÉHO SENÁTU

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

DOPIS DR. I. ŠEDIVÉHO SENÁTU

Vážení kolegové, vážené členky a členové akademického senátu,

dnem 24. 10. 2001 jsem pozastavil výuku své specializační přednášky na FFUK; nereflektuji také prozatím na přijetí polovičního úvazku na ÚČSD, jak mi to bylo jeho vedením nabídnuto. Důvody tohoto kroku jsem objasnil ve veřejném prohlášení, které touto cestou přikládám .

S pozdravem

PhDr. Ivan ŠEDIVÝ, CSc.