Aktuality

Dr. Václav Mertin obdržel Cenu Wolters Kluwer

3.12.2020

Cenu uděluje skupina Wolters Kluwer významné osobnosti (nebo osobnostem) z odborné oblasti, která přispívá k rozvoji svého oboru, vzdělanosti a kultivaci odborného prostředí v České republice.

Někdejší studenti UK budují atlas jako politické Google Maps

2.12.2020

Psal se rok 2015 a Evropu tříštily debaty na téma takzvané uprchlické krize. Mezi studenty z Univerzity Karlovy, kteří vyrazili pomáhat na Balkán, byl také Jakub Múčka, dnes již doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Kolem něj se vytvořil tým budující online Atlas dnešního světa.

Prof. Opatrný a doc. Buriánek obdrželi stříbrné medaile UK za celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

30.11.2020

Prof. Opatrný byl oceněn za významné celoživotní dílo v oboru iberoamerikanistiky; doc. Buriánek za celoživotní dílo v oboru sociologie. Ocenění byla předána na zasedání Vědecké rady UK.

Dočasný přístup k e-knihám na platformách Oxford Scholarship Online a SAGE Knowledge

30.11.2020

Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají nově dočasný přístup k multioborovým kolekcím e-knih, a to k více než 18 000 e-knihám na Oxford Scholarship Online a 4 000 e-knihám na SAGE Knowledge.

Religionista Kozák zkoumá severské mýty i boha Ódina

30.11.2020

FORUM: „Díky logice paralel můžeme příběhům lépe rozumět,“ říká v rozhovoru dr. Jan A. Kozák (Ústav filosofie a religionistiky FF UK). Na výzkum v norském Bergenu získal stipendium Marie Curie-Skłodowské (Horizon 2020).

Univerzita Karlova zve na Noc vědců. Tématem letošního ročníku je Člověk a robot

27.11.2020

Univerzita Karlova v rámci letošní celonárodní akce Noc vědců 2020 představí široké veřejnosti bohatý program. Jeho součástí bude několik vědeckých videí a šest streamovaných přenosů. Celý program bude on-line a zůstane na webu do konce roku.

Strategický záměr Filozofické fakulty UK na období 2021–2025

26.11.2020

Akademický senát Filozofické fakulty UK 12. 11. 2020 na návrh děkana fakulty jednomyslně schválil návrh Strategického záměru FF UK na období 2021–2025.

Knihovna FF UK v omezeném režimu opět spustí výpůjční služby

24.11.2020

Knihovny FF UK od úterý 1. 12. 2020 v omezeném režimu opět začnou půjčovat knihy uživatelům. Věnujte prosím pozornost podmínkám služby.

Kde se vzali Slované? Odpovědi nabízí nová kolektivní monografie, do které přispěli autoři z FF UK

24.11.2020

Publikace „New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations“ vyšla ve spolupráci s Heidelberskou univerzitou a Ústavem pro jazyk český AV ČR. Přispěli do ní také Jiří Dynda, doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky, doc. Tomáš Klír z Ústavu pro archeologii a doc. Jiří Rejzek z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Do češtiny překládá díla skotské gaelské literatury. Za svou práci získala Petra Johana Poncarová Cenu Josefa Hlávky

23.11.2020

Na základě výzkumu význačného gaelského autora Dericka Thomsona se dr. Petře J. Poncarové, která působí na Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK, podařilo vytvořit základy nové filologické disciplíny v ČR – studia gaelštiny a gaelské literatury. „Mám tendenci se chytat pozapomenutých témat. Když vidím nevyužitý potenciál, cítím puzení s tím něco dělat.“

Výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky

3.12.2020

Děkan vypisuje ke dni 2. prosince 2020 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry logiky. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 5. ledna 2021.

Výběrové řízení ze dne 24. 11. 2020 – Katedra Blízkého východu / Job offer from 24 November 2020 – Department of Middle eastern Studies

24.11.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: turecký jazyk a didaktika ne-evropských jazyků. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2020. / Field and specialization: Turkish Language, Didactics of Non-European Languages. Applications by 31. 12. 2020.

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2020 – Český egyptologický ústav / Job offer from 2 November 2020 – Czech Institute of Egyptology

2.11.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: egyptologie, egyptská archeologie, architektura a ikonografie Staré říše. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2020. / Field and specialization: Egyptology, Egyptian archaeology, Old Kingdom architecture and iconography. Applications by 31. 12. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu východoevropských studií

1.10.2020

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu východoevropských studií. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 2. listopadu 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

1.10.2020

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 2. listopadu 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Jazykového centra

1.10.2020

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Jazykového centra. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 2. listopadu 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

2.9.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Podávání přihlášek je možné do 2. října 2020.

Výběrové řízení ze dne 7.8.2020 - Ústav translatologie / Job offer from 7 August 2020 - Institute of Translation Studies

7.8.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření:studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na španělský a německý jazyk. Přihlášky je nutno podat do 11. 9. 2020. / Field and specialization: Interpreting Czech – Spanish – Czech, Czech – German – Czech. Applications by 11. 9. 2020.

Výběrové řízení ze dne 20.7.2020 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících / Job offer from 20 July 2020 – Institute of Deaf Studies

20.7.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: lingvistika s přesahem do lingvistiky znakových jazyků. Přihlášky je nutno podat do 21. 8. 2020. / Field and specialization: Linguistics with the overlap into sign language linguistics. Applications by 21. 8. 2020.

Výběrové řízení na pozici vedoucího Oddělení informačních systémů

17.7.2020

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pracovní místo vedoucího Oddělení informačních systémů. Přihlášku je možné podat do 31.7.2020.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK