Jak zaujmout studenty při výuce starších dějin se dozvěděli účastníci Letní školy badatelské výuky FF UK

Letní školu pořádala 24.–25. srpna 2023 v Centru současného umění DOX v Praze výzkumná skupina pro digitální didaktiku při FF UK. V rámci programu proběhla řada přednášek, seminářů a workshopů, jejichž ústředním tématem byla výuka historie na školách.

Letní škola badatelské výuky FF UK byla primárně určená pro učitele dějepisu, občanské výchovy, českého jazyka a literatury, mediální výchovy nebo výtvarné výchovy, ale i muzejní pedagogy a lektory.

Ústředním tématem letošního ročníku byly starší dějiny. Důvodem výběru bylo to, že i když se metodické inovace ve výuce dějepisu zaměřují na události z nedávné historie, mnoho učitelů se stále významně věnuje spíše výuce dějin do roku 1918. Letní škola reagovala i na současné výzvy využívání umělé inteligence při vědeckém bádání a používání AI při školské výuce dějepisu.

Účastníci se mohli zapojit do historických dílen, etnografické show nebo badatelské výuky v praxi. Přednáškové panely se věnovaly dalším zajímavým kulturně-sociálním tématům – například popkultuře jako zdroji inspirace při výuce o kolonialismu nebo problematice menšin a diskriminace na přelomu 19. a 20. století.

Aktuální výstava v DOXu „Infamous Beauty“ amerického fotografa Andrese Serrana, která je k vidění až do 7. ledna 2023, navíc účastníkům letní školy nabídla podnět k diskuzi ohledně kontroverze využívání uměleckých děl ve výuce dějepisu. Do debaty, kterou moderoval dr. Čeněk Pýcha (Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK) se zapojili Tomáš Koblížek (Filosofický ústav AV ČR), Barbora Tribulová (Slovenská národná galéria), dr. Otto M. Urban (DOX) a dr. Václav Sixta (Ústav českých dějin FF UK). Záznam celé diskuze je volně k dispozici online na fakultním YouTube kanálu.

Foto: Martin Hundák (FF UK)


Související články