Filozofická fakulta UK pořádá dodatečné přijímací řízení

Děkanka Filozofické fakulty UK rozhodla o vyhlášení dodatečného přijímacího řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské programy pro akademický rok 2022/2023.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2022/2023 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na program, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do sdruženého a dvouspecializačního studia nelze zkombinovat program, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s programem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 8. 8. 2022.

Termín přijímacích zkoušek: 26.–31. 8. 2022, náhradní termín 6. 9. 2022.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 9. 8. 2022.

Seznam programů pro dodatečné přijímací řízení naleznete na těchto odkazech:

 

 

 

 


Související články