Volba děkana pro volební období 2022–2026: předvolební setkání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v pondělí 10. 5. uplynula lhůta pro podávání návrhů do voleb na kandidáta na děkana. Samotná volba se uskuteční v rámci zasedání AS FF UK 10. 6., ještě před tím nás nicméně čeká předvolební setkání kandidátů s akademickou obcí, o jehož průběhu bychom vás chtěli informovat.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. od 16:00 do 19:00. Vzhledem k nestabilní epidemické situaci koncipujeme setkání jako hybridní a s cílem, aby aktivní participace byla umožněna všem zájemcům z řad akademické obce bez nutnosti prezenční účasti.

Všechny členy akademické obce a zaměstnance fakulty vyzýváme k účasti prostřednictvím online přenosu na fakultním YouTube kanálu (https://youtu.be/4P5JQOSzIG0). Prezenční účast v aule bude možná pouze pro kandidující, jejich týmy a pořadatele (max. 10 osob) a za dodržení platných režimových opatření:

  • rozestupy v místnosti alespoň 2 m
  • nutnost nosit respirátory po celou dobu debaty
  • prezenční účast je umožněna pouze těm, kteří mají platný negativní test (PCR max. 7 dní starý, antigenní max. 72 hodin), potvrzení o prodělání COVID-19 během posledních 90 dní, nebo certifikát o aplikaci druhé očkovací dávky před nejméně 14 dny

Do debaty může přispět svými dotazy každý člen akademické obce FF UK. Dotazy je možno klást těmito dvěma způsoby: 1) zasláním mailového dotazu předem, 2) položením otázky do online systému ahaslides.com v průběhu debaty (z mobilního telefonu či z počítače). Klást dotazy přímo v aule nebude možné.

Ad 1) Každý člen akademické obce může do 23. 5. poslat na adresu volbadekana@ff.cuni.cz jeden dotaz s maximální délkou 500 znaků. Dotaz musí být korektně formulovaný, obsahově relevantní, podepsaný (včetně uvedení afiliace/oboru) a odeslaný z oficiální fakultní emailové adresy, resp. u studentů z adresy uvedené v SISu. Z došlých dotazů vybere každý kandidát podle svého uvážení 5 otázek, na něž budou v debatě odpovídat oba kandidáti. Soupis vybraných dotazů bude před debatou zveřejněn.

Ad 2) V průběhu debaty bude zpřístupněn odkaz do systému na kladení online dotazů v rámci platformy ahaslides.com. Zde je možné nejen pokládat dotazy reagující na aktuální průběh debaty, ale také hlasovat ve prospěch dotazů dříve položených, a tím zvyšovat jejich prioritu, na základě níž budou dotazy pokládány. Pro obsahovou a formální stránku dotazů budou platit analogická pravidla jako pro dotazy posílané mailem (limit pro otázku bude zde 200 znaků).

Všechny aktuální informace k volbám (včetně prezentace kandidujících) jsou k dispozici na stránce https://www.ff.cuni.cz/akademicky-senat/volby/volba-kandidata-na-funkci-dekana-pro-volebni-obdobi-2022-2026/.

V případě nejasností či otázek se můžete obracet na adresu předsednictva AS FF UK (pas@ff.cuni.cz).

Za předsednictvo AS FF UK

Václav Cvrček


Související články