PRAG BRUTAL: Nová výstava v Knihovně Jana Palacha

V úterý 2. září byla v zelené studovně Knihovny Jana Palacha zahájena nová dlouhodobá výstava fotografií s názvem PRAG BRUTAL.

Výstava 12 analogových i digitálních fotografií se věnuje tématu pražské brutalistní architektury z období 60. let až počátku 90. let 20. století. Autory výstavy jsou členové fotografického kroužku studentů germanistiky v čele s jejich pedagogem dr. Thomasem Schneiderem.

Výstava je volně přístupná v prostorách zelené studovny Knihovny Jana Palacha (hlavní budova FF UK, suterén). Prosíme návštěvníky, aby dodržovali klid ve studovně. Srdečně vás zveme!

Autoři výstavy:

Thomas Schneider

Anežka Čáslavková

Jan Černý

Lisa Wolf

Tania Reinesch

Zvláštní poděkování patří dr. Thomasovi Schneiderovi a organizaci DAAD.

__

Autorem fotografií výstavy je Martin Hundák (FF UK).

 

Knihovna FF UK, 2020

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK