Ústav translatologie FF UK připravil první ročník Dne s překladem a tlumočením

Na ústavu se 4. února sešli zájemci o překlad a tlumočení z řad studentů středních škol i veřejnosti a absolventi ústavu. Vyučující a studentský spolek PŘETLaK pro ně připravili patnáct přednášek a workshopů.

Největší úspěch měla přednáška dr. Anežky Charvátové o překladu slovních hříček, workshop Michaela Baugha „Translating Fantasy“ a také přednáška prof. Ivany Čeňkové „Tlumočníci pomáhají psát dějiny“.

Program zakončila panelová diskuse absolventů ústavu, kteří se s publikem podělili o zážitky z praxe a tipy, jak profesně co nejlépe zužitkovat dovednosti a znalosti získané studiem překladatelství a tlumočnictví na FF UK. V panelu zasedli šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš, literární překladatelka Tereza Marková Vlášková, tlumočník a sportovní komentátor Karel Janů, akreditovaná tlumočnice pro EU Kateřina Ešnerová a poslankyně za Piráty Olga Richterová.

První ročník Dne s překladem a tlumočením přilákal přes 100 návštěvníků a vzhledem k pozitivním reakcím plánuje ústav příští rok s akcí pokračovat. Ohodnotit proběhlý ročník můžete prostřednictvím feedbackového formuláře.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK