Studenti Ústavu translatologie FF UK si vyzkoušeli tlumočení v evropských institucích

V rámci odborné tlumočnické exkurze navštívili v únoru 2019 několik institucí Evropské unie v Bruselu. Vedle přednášek a prezentací o fungování tlumočnických služeb si mohli vyzkoušet také tlumočení v němých kabinách, kde je hodnotili profesionální čeští tlumočníci a tlumočnice Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP).

Cílem exkurze bylo zprostředkovat studentům 2. ročníku magisterského studijního oboru Tlumočnictví lepší představu o tom, jak náročné je tlumočení v institucích EU. Účastnili se přednášek o fungování a specifikách tlumočnických služeb v EK, v Radě, EP a Soudním dvoře EU a také o průběhu interinstitucionálních akreditačních testů pro tlumočníky. Vyzkoušeli si rovněž, jak probíhá příprava na tlumočení a vyhledávání podkladů prostřednictvím speciální aplikace MEDATA.

Další dny dostali možnost si pod dohledem a hodnocením českých tlumočníků a absolventů ÚTRL FF UK Martiny Wilson, Eleny Rusinkové a Jakuba Rennera vyzkoušet tlumočení v tzv. němých kabinách v budově Rady EU a v EP.

Exkurzi pro budoucí tlumočníky z celé Evropy organizuje Generální ředitelství pro tlumočení EK ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro tlumočení EP. Odborná exkurze je součástí akreditovaných studijních plánů pro obor Tlumočnictví na FF UK a je vhodná zejména pro studenty, kteří si zvolili specializaci Konferenční tlumočení pro institucionální trh. Také proto se jí studenti z FF UK účastní pravidelně již řadu let.

Ústav translatologie FF UK je od roku 2001 členem prestižního evropského Konsorcia EMCI (European Masters in Conference Interpreting), ve kterém je v současné době zastoupeno patnáct univerzit, včetně belgické Universiteit Antwerpen, ELTE University v Budapešti, ESIT – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 nebo SCIT – Herzen University v Petrohradu. Univerzity jsou zapojeny do společných projektů a dodržují definované standardy kvality a rámcové studijní plány pro přípravu budoucích konferenčních tlumočníků.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Související články