Současná hudba se potká s minulostí na koncertě The Presence of the Past II

Komorní koncert připravil Ústav hudební vědy FF UK v rámci evropského projektu HERA – Sound Memories ve spolupráci s HAMU a Hochschule für Musik Lübeck. Skladby inspirované minulostí zazní v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze 14. března od 19:30 hodin.

Inspiraci gregoriánským chorálem, renesančními postupy a různými teoriemi i praktikami minulosti zpracovali ve svých kompozicích studenti Vysoké hudební školy v Lübecku. Svá díla na koncertě pod vedením profesora hudební teorie Olivera Korteho představí Daniel Müller, Fabian Luchterhandt, Sebastian Genzing, Benjamin Janisch, Jakob Rieke a Lars Opfermann. Uvedena budou také díla studenta HAMU Romana Zabelova a Raviho Kittappy, studenta kalifornské univerzity Berkley, který je v současnosti stipendistou na HAMU.

První koncert Minulost v dnešku v říjnu minulého roku měl nečekaný ohlas a ten nás povzbudil k pokračování. Jako muzikoložku zabývající se starou hudbou mě těší, že pro dnešní skladatele není stará hudba pouze reliktem, ale živou matérií, která je inspiruje,“ říká pořadatelka Lenka Hlávková z FF UK.

Účinkovat budou členové FAMA Quartet; na violoncello zahraje Balázs Adorján, na housle David Danel, violu Ondřej Martinovský a na bicí je doprovodí Lukáš Brabec. Z Lübecku přijede také klarinetistka Ugne Varanauskaite a flétnistka Ya-Chuan Wu.

Naše návštěva připadá na předvečer smutného výročí ustanovení Protektorátu Čechy a Morava. Jsem rád, že tímto společným projektem ukazujeme, že česko-německé vztahy se teď uskutečňují na zcela jiné rovině,“ říká Oliver Korte. S ním a jeho studenty se zájemci mohou setkat také na celodenním semináři zaměřeném na hudební analýzu soudobé hudby vztahující se k minulosti. Koná se na HAMU v pátek 15. března od 9 hodin.

Koncert se koná pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK Michala Pullmana ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze. Hodinový program bez přestávky je možné navštívit zdarma bez předchozí registrace.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK