Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce připomněla stoleté výročí vzdělávání v tomto oboru

Dvoudenní konferenci na oslavu výročí a Světového dne sociální práce zrealizovala 19.–20. března Katedra sociální práce FF UK společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V rámci konference získal vyznamenání in memoriam bývalý člen katedry prof. Igor Tomeš.

Na konferenci vystoupilo přes dvacet přednášejících, včetně vedoucí katedry na FF UK dr. Kateřiny Šámalové a dalších fakultních pracovníků. K akademizaci oboru sociální práce významnou měrou přispěla právě Katedra sociální práce na Filozofické fakultě UK, která byla prvním porevolučním vysokoškolským pracovištěm v České republice vzdělávajícím v tomto oboru.

Za dlouhodobý přínos pro sociální práci byla v průběhu konference rovněž udělena cena MPSV ČR Gratias prof. JUDr. Igorovi Tomešovi, CSc., nestorovi české a mezinárodní sociální politiky a internímu členovi Katedry sociální práce FF UK, který se v 90. letech zasloužil o její založení.

Petr Kukal, mluvčí FF UK

Foto: MPSV ČR


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK