Děkanka FF UK udělila stříbrnou pamětní medaili prof. Igoru Tomešovi, významnému odborníkovi na sociální politiku

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., je významný expert na sociální politiku, který působil jako poradce Světové banky, OECD, OSN a Evropské unie v mnoha zemích Evropy a Asie. Za své zásluhy o sociální reformu  v Albánii obdržel prof. Tomeš od prezidenta Albánské republiky vysoké státní vyznamenání.

Po r. 1989 byl jmenován prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí ČSFR, v letech 1994 až 2001 pracoval také pro slovenské ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. V r. 1992 založil spolu s PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., Katedru sociální práce FF UK, na níž působí dodnes. Za zásluhy o rozvoj sociálního školství u nás mu byla roku 2000 udělena Katedrou sociální práce FF UK, Národním vzdělávacím fondem, o. p. s., a občanským sdružením Socium Carolinum  plaketa Alice Masarykové.

Učí kritickému myšlení studenty bakalářského a magisterského stupně a využívá své výzkumné erudice při vedení našich doktorandů.  Bravurně přednáší a přísně zkouší, učí vidět věci v kontextu. Své kolegy ohromuje energií a pracovitostí.

20160420IMG_7641


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK