Archiv

Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce připomněla stoleté výročí vzdělávání v tomto oboru

Dvoudenní konferenci na oslavu výročí a Světového dne sociální práce zrealizovala 19.–20. března Katedra sociální práce FF UK společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V rámci konference získal vyznamenání in memoriam bývalý člen katedry prof. Igor Tomeš.

Děkanka FF UK udělila stříbrnou pamětní medaili prof. Igoru Tomešovi, významnému odborníkovi na sociální politiku

Medaili převzal prof. Tomeš na slavnostním setkání 20. dubna 2016 v Karolinu.

25. výročí založení Katedry sociální práce FF UK připomněla konference a výstava

Katedra sociální práce FF UK uspořádala pod záštitou MPSV ČR výroční konferenci. Ve vestibulu hlavní budovy FF UK je do 24. dubna instalována výstava připomínající historii katedry.

Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová oslavila životní jubileum a převzala pamětní medaili

Ve středu 17. června byla dr. Jiřině Šiklové udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky.