Začíná nový semestr Dětské univerzity FF UK

Malí účastníci projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK 31. ledna slavnostně zakončili 11. semestr. Program letního semestru bude na webu zveřejněn 7. února v 18 hodin.

V zimním semestru se uskutečnilo devatenáct kurzů, devět pro 1. stupeň základních škol a deset pro 2. stupeň, a prošlo jimi přibližně sto dětí. Do výuky se tradičně zapojili pedagogové, doktorandi a studenti FF UK. V zimním semestru jich přišlo dětem přednášet na třicet, a to z několika ústavů a kateder FF UK.

Projektu se zúčastnil Český egyptologický ústav, Fonetický ústav, Ústav anglického jazyka a didaktiky, Katedra Blízkého východu, Ústav etnologie, Ústav informačních studií a archivnictví, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav pro archeologii, Ústav pro klasickou archeologii, Ústav srovnávací jazykovědy a Ústav světových dějin.

Děti se v průběhu podzimu a zimy dozvěděly, jak je těžké mluvit rukama, co obnášela staroegyptská cesta na onen svět i všední den ve starověkém Řecku. V doprovodu pana velvyslance Aulia A. Rachmana zavítaly do kouzelné Indonésie, navštívily současnou Arábii, vyzkoušely si vyzrát na anglická slovíčka nebo se ponořily za tajemstvím lidské řeči a dorazily až k jejím kořenům. V pravěku si upekly placku z vlastnoručně namletého obilí a bezpečně si zasurfovaly na internetu.

Na jaře účastníky čeká například putování po stopách Cyrila a Metoděje, vyzkouší si život v římské armádě, dozví se něco o pohádkách a o vzniku filmu a vyluští si pár mayských hieroglyfů. Naučí se také azbuku, povídat si rukama a dozví se plno novinek o češtině. Na kurzy opět zavítají pedagogové a studenti v doprovodu svých učitelů, takže prohlubovat svoje zkušenosti nebudou jen studenti Dětské univerzity, ale i studenti FF UK.

Projekt pomohl uskutečnit grant Magistrátu hlavního města Prahy.

MgA. Zuzana Frantová
Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK
zuzana.frantova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK