Psychologie, statistika či tvůrčí psaní: FF UK nabízí zájmové kurzy v rámci celoživotního vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání FF UK vedle kurzů profesních a přípravných nabízí široké veřejnosti také kurzy zájmové. Jedná se o formu celoživotního vzdělávání, kterou je možné absolvovat po již ukončeném středoškolském či vysokoškolském studiu. Oproti profesním kurzům se do programu může přihlásit kdokoliv, kdo má o danou tematiku zájem a chce se o ní pro klid v duši dozvědět více. Může jít o kurzy krátkodobé i dlouhodobé, jejichž primárním cílem je uspokojit osobní zájmy, rozšířit vědomostní obzor, s tím související rozvoj osobnosti a celkové zlepšení kvality života.

Vybrat si můžete například Kurz jógové filosofie a etiky, Psychologie pro každý den, Stres a možnosti jeho zvládání. Dozvíte se o klasických tématech jako psychologická diagnostika a vývojové charakteristiky předškolních dětí, ale také o aktuálních otázkách současné psychologie jako jsou poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole.

Na kurzech Tvůrčího psaní dostanete možnost ze sebe vypsat to nejlepší. Třeba rodinou kroniku, paměti anebo se vrhnete rovnou na prózu, u které si vyzkoušíte konstruktivní kritiku udílet i přijímat. Zkusíte nalézt vhodný námět, naučíte se ho zpracovat, vyberete nakladatele, okusíte redakční práci na rukopisu i pořádání veřejných besed. Vybrat si můžete také kurzy zaměřené na statistiku Rozumět datům nebo Úvod do statistického a vizualizačního prostředí R, ve kterých zjistíte, že data jsou vlastně velmi sexy. To už je však pro pokročilejší průzkumníky.

Je pro vás připraveno i několik kurzů zaměřených na personalistiku a řízení lidských zdrojů. Andragogika a personální řízení, Pracovní právo pro personalisty, Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR. Poslední zmiňovaný program zahrnuje například problematiku budování firemní značky, trendy v získávání a výběru pracovníků, v přístupech k řízení pracovního výkonu, odměňování, rozvoji, vzdělávání a využívání dat. Rovněž je pozornost soustředěna na problematiku vedení lidí a emoční inteligence.

Do zájmových kurzů spadá také Univerzita třetího věku, tedy studium určené zájemcům v důchodovém věku od 60 let a výš, a kurzy Jazykového centra FF UK. Celoživotní vzdělávání je placenou formou studia. V případě, že nestíháte kurz tento rok, rozhodně se neváhejte přihlásit akademický rok následující. Již teď si však můžete prohlédnout archiv proběhlých kurzů na FF UK a zjistit, jaký kurz by vám do budoucna vyhovoval.

Detailnější informace a aktuality naleznete na webových stránkách FF UK v sekci Celoživotního vzdělávání.

V rámci celoživotního vzdělávání FF UK je možné se přihlásit i do třetí kategorie kurzů, a to kurzů přípravných. Ty jsou určeny uchazečům o studium na FF UK, kteří se chtějí důkladně připravit na přijímací řízení a nenechat nic náhodě. Více informací naleznete opět na webových stránkách Celoživotního vzdělávání nebo v sekci Jak se připravit na přijímací řízení.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK