Vyjádření ke studiu Lenky Krutilové na Filozofické fakultě UK

Vzhledem k dotazům, které na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy přicházejí v souvislosti s činností paní Lenky Krutilové, která byla prezentována v pořadu České televize „Infiltrace“, vysílaném 21. května 2018, sdělujeme:

Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů Katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988–2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ani pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala.

Petr Kukal, tiskový mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK