Ústav pro dějiny umění zve na konferenci Pražské zahrady 1600–1800

Ústav pro dějiny umění FF UK spolu s Galerií hlavního města Prahy srdečně zve na studentskou konferenci na téma Pražské zahrady 1600–1800, která se uskuteční ve dnech 19.–20. října.

Období mezi lety 1600 a 1800 zastupuje v Praze nečetné množství děl vynikající výtvarné kvality, která mohou směle konkurovat originalitou ideového i výtvarného konceptu, stejně jako mimořádnou kvalitou provedení, těm nejvýznamnějším uměleckým centrům tehdejší Evropy. Specifické geomorfologické charakteristiky území, na němž se toto historické město rozkládá, měly mimo jiné zásadní vliv na podobu zahrad, které se v tomto období staly z hlediska způsobu sebeprezentace jejich majitele stejně důležitým projektem jako architektura přilehlých paláců, letohrádků a dalších reprezentativních sídel. Ačkoliv problematice pražských zahrad v daném období bylo věnováno několik obsáhlých publikací ve formě syntéz, ale i dílčích studií, řada zajímavých otázek v nich nebyla zodpovězena a dokonce možná ani vyslovena.

1503577086-trojzam_13_850-531Nadcházející konference se chce zaměřit na veškeré historické, uměleckohistorické a kulturní aspekty těchto zahrad. Zvolené časové vymezení napovídá, že jedním z cílů je zmapovat podrobněji východiska tohoto fenoménu před jeho vrcholným obdobím, které zahajuje zahrada letohrádku Trója, až po jeho vyznívání na samém sklonku 18. století, v jehož druhé polovině dochází navíc k řadě zásadních změn. Ty se dotýkají jak nových prvků, které vstupují do těchto zahrad, tak především celkového chápání jejich role i ideální podoby.

Konference bude rozdělena na dvě části. První den (19. října) bude konference otevřena exkurzí do vybraných zahrad, které jsou součástí paláců nacházejících se na území Malé Strany. Odpoledne téhož dne bude věnováno výstavě Kámen, štuk, terakota – Sochařská díla z pražských zahrad v Trojském zámku. Během druhého dne (20. října) zazní všechny příspěvky, a to v přednáškovém sále Domu U Kamenného zvonu.

Program konference

19. 10. 2017 – celodenní exkurze

 • 10:00 zahájení konference exkurzí do zahrad paláců na Malé Straně / sraz účastníků u vstupu do Vrtbovské zahrady
 • 10:15–12:30 komentovaná prohlídka zahrady: Terezie Bednářová
 • 12:30–14:00 přestávka na oběd a individuální přesun k areálu zámku Troja / sraz účastníků u vstupu do areálu zámku Troja
 • 14:00–17:00 komentovaná prohlídka vybraných prvků a částí zahrady: Marie Foltýnová, Kateřina Adamcová
  a komentovaná prohlídka výstavy Kámen, štuk, terakota – Sochařská díla z pražských zahrad v Trojském zámku: Marie Foltýnová

20. 10. 2017 – přednášková část konference (Dům U Kamenného zvonu)

 • 10:00 Marie Foltýnová (GHMP), Kateřina Adamcová (Ústav pro dějiny umění FF UK): Zahájení programu druhého dne konference
 • 10:15 Kateřina Adamcová: Dvojice kašen na horní terase zahrady zámku Troja a otázka výtvarného žertu jako prostředku dobové sebereflexe umělců
 • 10:45 Martin Hořák: Zaniklá zahrada Jana Kryštofa Bořka v Praze – Střešovicích
 • 11:15 Tadeáš Kadlec: Zahrada malostranského paláce hraběte Přehořovského z Kvasejovic v kontextu tvorby architekta G. B. Alliprandiho
 • 11:45 Kryštof Loub: Nové poznatky o tvorbě pražského sochaře Petra Prachnera (1744–1807)
 • 12:15–13:00 přestávka a občerstvení
 • 13:00 Anežka Kučerová: Hřbitov jako zahrada a zahrada jako místo posledního odpočinku
 • 13:30 Veronika Vránová: Čínská inspirace v parku usedlosti Cibulka v Praze 5 – Košířích
 • 14:00 Marie Foltýnová: Soubor terakotových váz a bust ze zahrady zámku Troja
 • 14:30 diskuse a závěrečné slovo

Událost na Facebooku
Leták a program

 


Související články