Studentka Ústavu pro dějiny umění FF UK Lujza Kotočová zvítězila v soutěži studentů dějin umění Paragone – Ceny prof. Milana Tognera

Šestý ročník celostátní soutěže se konal 16. a 17. května v Ústí nad Labem. Studentka cenu získala za příspěvek „Československé umenie v optike zahraničnej kritiky: IX. Medzinárodný kongres AICA, Praha – Bratislava 1966“.

Soutěže se účastní studenti bakalářských a magisterských studijních oborů z dějin umění. V soutěžních příspěvcích během patnácti minut představí témata, kterými se zabývají buď ve své závěrečné práci, seminární práci či odborné studii. Následuje diskuse k danému tématu. Vedle možnosti konfrontovat témata a metody jednotlivých kateder přispívá soutěž k vytváření sounáležitosti oboru.

Letos se na konferenci prezentovalo osm kateder dějin umění ze sedmi univerzit. Vedle Filozofické fakulty UK a Katolické teologické fakulty UK soutěžily UMPRUM, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ostravská univerzita a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Druhým místem byl oceněn příspěvek Nikoly Klučarovské z Filozofické fakulty OU „Industriálne dedičstvo v Košiciach a jeho prezentácia formou modelu“ a třetí místo obsadila Kristýna Mikešová z Filozofické fakulty MUNI s příspěvkem „Zlatý kříž v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě: datace, objednatel a funkce“.

Ústav pro dějiny umění FF UK dále reprezentovali Kryštof Loub a Jacqueline Kahlová s příspěvky „Václav Chudý (před 1744 – po 1780). Cesta umělce z Dobrušky do Říma“ a „Raumplan Adolfa Loose na příkladu Semmlerova bytu v Plzni“.

Petr Kukal, mluvčí FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK